Interiorismo Barcelona

INTERIORISME

El detall en el espai.

L'espai en el que vivim forma part de nosaltres i ens condiciona, és per aquest motiu que l'adaptem

Generem espais basats en la funcionalitat, amb especial èmfasi per a l'estètica, el confort i la sostenibilitat

En el moment d'encarar un projecte d'interiorisme, establim un procés minuciós amb l'objectiu d'obtenir un resultat a l'alçada de les expectatives generades

Decoración de Interiores
Interiorista Barcelona
 • 1.Briefing (B)
  • Visita de l'espai conjuntament amb el client
  • Determinació de les necessitats del client
  • Obtenció de la informació de l'estat actual de l'espai
  • Determinació de la fita econòmica desitjada del projecte com a Objectiu
  • Determinació de la planificació temporal desitjada
  • Informe del Programa de necessitats (Briefing)
  • TOTALMENT GRATUÏT
Interiorista Barcelona
 • 2.Avantprojecte (A)
  • Aixecament de plànols de planta
  • Desenvolupament de les diferents propostes de disseny
  • Revisió de les propostes conjuntament amb el client
  • Revisió i anàlisi de les limitacions normatives
  • Selecció de la proposta de disseny a desenvolupar
  • Informe de l'Avantprojecte
Interiorista Barcelona
 • 3.Projecte Bàsic (PB)
  • Desenvolupament de la proposta de disseny escollida
  • Elaboració dels plànols bàsics del projecte
  • Elaboració de la proposta de materials i equipament
  • Selecció de materials i equipament amb el client
  • Avaluació econòmica del Projecte vs l'Objectiu
  • Informe del Projecte Bàsic
Interiorista Barcelona
 • 4.Projecte Executiu (PE)
  • Aprovació del projecte definitiu i el seu pressupost
  • Elaboració de la documentació definitiva d'obra
  • Selecció i presentació de les ofertes econòmiques vinculants
  • Assessorament durant el procés de contractació
  • Redacció del pleg de condicions
  • Elaboració de la planificació definitiva de l'obra
  • Informe del Projecte Executiu
Interiorista Barcelona
 • 5.Direcció d'Obra (DO)
  • Tramitació dels permisos i llicències necessàries
  • Revisió i aprovació de plànols o mostres d'industrials
  • Visites d'obra (setmanal com a mínim)
  • Supervisió de l'encaix projecte-obra
  • Elaboració y revisió de la llista d'incidències
  • Visita d'entrega de l'obra al client
  • Informe de Direcció d'Obra
Interiorista Barcelona
 • 6.Gestió Econòmica (GE)
  • Selecció d'industrials
  • Redacció dels contractes amb els industrials
  • Revisió i aprovació de les certificacions dels industrials
  • Informe de Gestió Econòmica