Construcción Barcelona

CONSTRUCCIÓ

No tot ho trobem a l'interior.

Cada projecte constructiu requereix d'unes premisses determinades degut a la seva especifitat. Podem afrontar els projectes en diverses modalitats, Claus en mà, amidaments oberts,...

Gràcies a l'experiència acumulada al llarg de 20 anys de pertànyer al sector de la construcció, hem executat obres de diversa índole, magnitud i ús ( vivendes, hotels, industria, retail...)

L'alta especialització del nostre departament d'estudi, ens permet analitzar fórmules constructives diverses i tenir la capacitat d'auditar tècnica i econòmicament els projectes, si els nostres clients així ho requereixen

Rehabilitación Barcelona